Technická odstávka - Technical Shutdown

Žiaľ, kvôli technickým problémom servera je stránka nedostupná.
Unfortunately, due to technical server problems the site is unavailable.

 
Časť projektu Fara.Sk je umiestnená na tomto serveri - postupne pomáhame farnostiam s migráciou farských stránok na iné naše servery...